26.3.2020

oman pääoman

Yrityksen kirjanpito – kirjanpidon merkitys yritykselle 

Mikä on kirjanpidon merkitys yritykselle? Yrityksen kirjanpito tukee yrityksen liiketoimintaa ja sen pitäisi olla selkeästi jäsenneltyä. Me Profimalaiset autamme yrityksiä saamaan kirjanpidosta kaiken tärkeän informaation esiin.

Kirjanpito on hyvin säännelty tapa kirjata yrityksen taloudelliset tapahtumat. Kirjanpidon pääasialliset funktiot ovat täyttää verotukseen ja viranomaisten valvontaan liittyvät vaatimukset sekä kertoa omistajalle yrityksen taloudellinen tilanne mahdollisimman ajantasaisesti.

Nämä vaatimukset voi täyttää hyvin tai huonosti, mutta ne eivät vielä auta yritystä erityisemmin. Johtuen tiukoista muotovaatimuksista kirjanpidosta voi olla vaikeaa löytää punaista lankaa, mitä omistaja voi tehdä ja miten tietoa voisi käyttää päätöksenteon tueksi. Jotta yritys voisi hyötyä taloudellisesta tiedosta kirjanpidossa, sen tulisi tukea kyseisen yrityksen liiketoimintaa ja olla jäsenneltynä niin että yritys ymmärtää aina, millainen on oma taloudellinen tila.

Me mietimme aina, miten esitämme luvut asiakkaillemme ja selvennämme, mikä on kirjanpidon merkitys. Kun asiakas ymmärtää luvut, hän voi tehdä yrityksen kannalta hyviä päätöksiä.

 

Mats Hästö
Taloushallintopalvelut