Ammattilaisen vastaus

Talouskumppani

Ongelma

Yrityksen kassassa ei ole rahaa  

OIREET

Epävarmuus vaivaa ja ahdistaa. Joudut alituisesti miettimään, onko kassassa riittävästi rahaa isojen laskujen tai palkkojen maksua varten. Kohtaat toistuvia yllätyksiä, eikä tulos vastaa odotuksia. Raha ei kotiudu kentältä riittävän nopeasti, eikä kassavirta ole tasaista. 

✅ Ratkaisuna talouskumppani -palvelu

Talouskumppani on kokenut talouden ammattilainen, jonka rooli on vastaava kuin yrityksen oman talouspäällikön tai talousjohtajan eli CFO:n. Talouskumppani -palvelulla saat talouden raportoinnin, ennustamisen sekä tiiviin sparraamisen tarvitsemassanne laajudessa. Luotettava kumppani hoitaa yhtiön taloutta kuin omaansa.

Mitä palvelu pitää sisällään? 

 

Talouskumppani sisältää rullaavat tulos-, tase- ja rahoitussuunnittelut, joihin kuuluvat kuukausittaiset raportoinnit, analysoinnit ja ennustamiset. Annamme palautetta poikkeamista ja suositukset niiden korjaamiseksi.

Konkreettisesti tämä tarkoittaa seuraavaa:

Räätälöimme yrityksen tarpeiden mukaan raportoinnin ja ennustamisen, minkä pohjalta yritykselle luodaan rullaavat tulos- ja kassaennusteet. Keskitymme teidän tarpeenne mukaan esimerkiksi kassavirran ja käyttöpääoman kiertonopeuksiin tai myyntisaamisten ja varaston kiertonopeuden parantamiseen. Nämä raportit antavat yrityksen johdolle ja hallitukselle nopeammin tiedon siitä, mihin ollaan menossa ja millaisia taloudellisia haasteita tulevaisuus saattaa pitää sisällään.

Yrityksen liiketoiminnan ja kuukausittaisen kassavirran analysoinnin avulla luomme kuukausittaisen läpikäynnin siitä, mihin yrityksen johtamisessa tulee talouden näkökulmassa keskittyä. Esimerkiksi yritykselle voidaan tuoda tietoa tulevista hinnankorotuksista aikaisemmin, jotta tuotepäälliköillä on enemmän aikaa siirtää hinnat eteenpäin kannattavuuden säilyttämiseksi.

Mitä lisäarvoa palvelu minulle tuo? 

Omistajat, johto ja rahoittajat inhoavat yllätyksiä. Hyvä ja systemaattinen ennustaminen luo luottamusta. Ennustaminen ei itsessään poista kuoppia matkalta, mutta mahdollistaa oikea-aikaisen reagoinnin. Kun mahdollisista haasteista tiedetään ajoissa, on erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja enemmän saatavilla. Tällöin ei jouduta tekemään nopeita ja yrityksen kannalta kannattamattomia päätöksiä, vaan voidaan valita vaihtoehto, joka säästää eniten fyrkkaa.

Mitä palvelu minulta vaatii? 

Asiakkaan tulee olla kiinnostunut kehittämään yrityksen toimintaa talouden näkökulmasta. Yrityksestä pitää löytyä tahtotila yrityksen talousjohtamisen ja tuloksen parantamiseksi. Asiakkaan aikaa kuluu noin 1-5 h / kk, riippuen asiakkaan omasta aktiivisuudesta. Yhteydenpito hoidetaan etäpalavereissa, livenä tai puhelimitse asiakkaan toiveiden mukaan.

Mitä palvelu maksaa?

Hinta määräytyy joustavasti yrityksen tarpeiden mukaisesti. Arvio 500 € +alv. – 1500€ +alv. / kk

 Tarkasta mahdollisuutesi tehdä lisää fyrkkaa !

Tai lue aiheesta lisää!

Ennusteiden merkitys liiketoiminnalle – kassanhallinta

Jatkuvuus ja ennakoitavuus luovat varmuutta, kun taas hämärtyvät näkymät tuovat varmuuden tilalle epävarmuuden. Aloitimme loppuvuodesta 2019 yhteistyön pienen palveluita tuottavan yrityksen kanssa. Yrityksen haasteena oli todella isoksi kasvanut erääntynyt ostovelka...

Maksujärjestelyn hakeminen verottajalta

Maksujärjestelyn hakeminen verottajalta

Jotain yllättävää tapahtuu, minkä johdosta on maksettava isompi kulu. Yrittäjä sairastuu ja projektit viivästyvät. Tällöin maksujärjestely voi auttaa selviämään kassaonogelmista. Yritysten tilapäiset kassaongelmat Jos kassaongelmat ovat tilapäisiä, voidaan sopia...

Kassavirran hallinta yrityksessä

Kassavirran hallinta yrityksessä

Kassavirran hallinta on johtamisen työkalu ja kassavirta yrityksen tärkeimpiä seurantakohteita: ilman positiivista kassavirtaa tulostakin tekevä yritys voi ajautua vaikeuksiin. Lue artikkelistamme, miten autoimme asiakkaamme pois hallitsemattoman kassavirran...