Ammattilaisen vastaus

Kannattavuus

Ongelma

Yrityksen kannattavuus vaihtelee

OIREET 

Emme tiedä yrityksen kannattavuuden tarkkaa tasoa. Asiakkaiden kannattavuus vaihtelee emmekä tiedä syytä tälle. Rahaa tulee ajoittain vähemmän mitä sitä menee. Epäonnistumme palveluiden hinnoittelussa, sillä projektit ovat aina enemmän tai vähemmän kannattamattomia. 

✅ Ratkaisuna talouskumppani -palvelu

Talouskumppani on kokenut neuvonantaja, jonka rooli on vastaava kuin yrityksen oman talouspäällikön tai talousjohtajan eli CFO:n. Talouskumppani palvelussa saat talousraportoinnin, ennustamisen sekä tiiviin sparraamisen yrityksesi talousjohtamisesta. 

Mitä palvelu pitää sisällään? 

Kuukausittainen talouden raportointi, analysointi sekä ennustaminen.

Konkreettisesti tämä tarkoittaa seuraavaa: 

1) Yrityksen tarpeiden mukaan räätälöity raportointi ja ennustaminen -> yritykselle luodaan rullaava tulosennuste sekä rullaava viikoittainen kassaennuste. Nämä raportit antavat yrityksen johdolle ja hallitukselle aiemmin tiedon siitä mihin ollaan menossa ja millaisia kassahaasteita tulevaisuus saattaa pitää sisällään. 

2) Yrityksen liiketoiminnan ja kuukausittaisen kassavirran analysointi -> kuukausittainen läpikäynti mihin yrityksen johtamisessa tulee talouden näkökulmassa keskittyä. Esimerkiksi yritykselle voidaan tuoda tietoa tulevista hinnankorotuksista aikaisemmin, jotta tuotepäälliköillä on enemmän aikaa siirtää hinnat eteenpäin kannattavuuden säilyttämiseksi

Mitä lisäarvoa palvelu minulle tuo? 

 Ennustaminen tuo näkyvyyden yrityksen tulevaisuuteen. Tämä ei poista kuoppia matkalta mutta, kun ongelmista tiedetään aikaisemmin on ratkaisuja enemmän saatavilla. Näin ei jouduta tekemään nopeita ja yrityksen kannalta kannattamattomia päätöksiä. 

Mitä palvelu minulta vaatii? 

Asiakkaan tulee olla kiinnostunut kehittämään yrityksen toimintaa talouden näkökulmasta.  Pitää olla tahtotila parantaa yrityksen tulosta. Asiakkaan aikaa kuluu noin 1-5 h / kk, riippuen asiakkaan omasta aktiivisuudesta. Esimerkiksi useammat asiakkaamme haluat olla enemmän itse mukana mitä tarvitsee. 

Mitä palvelu maksaa? 

 500 € +alv. -1500€ +alv. / kk 

 Tarkasta mahdollisuutesi tehdä lisää fyrkkaa !

Syvenny aiheeseen ja lue blogejamme!

Ennusteiden merkitys liiketoiminnalle – kassanhallinta

Jatkuvuus ja ennakoitavuus luovat varmuutta, kun taas hämärtyvät näkymät tuovat varmuuden tilalle epävarmuuden. Aloitimme loppuvuodesta 2019 yhteistyön pienen palveluita tuottavan yrityksen kanssa. Yrityksen haasteena oli todella isoksi kasvanut erääntynyt ostovelka...

Maksujärjestelyn hakeminen verottajalta

Maksujärjestelyn hakeminen verottajalta

Jotain yllättävää tapahtuu, minkä johdosta on maksettava isompi kulu. Yrittäjä sairastuu ja projektit viivästyvät. Tällöin maksujärjestely voi auttaa selviämään kassaonogelmista. Yritysten tilapäiset kassaongelmat Jos kassaongelmat ovat tilapäisiä, voidaan sopia...

Kassavirran hallinta yrityksessä

Kassavirran hallinta yrityksessä

Kassavirran hallinta on johtamisen työkalu ja kassavirta yrityksen tärkeimpiä seurantakohteita: ilman positiivista kassavirtaa tulostakin tekevä yritys voi ajautua vaikeuksiin. Lue artikkelistamme, miten autoimme asiakkaamme pois hallitsemattoman kassavirran...