”Asiakkaamme perusti yrityksen ja tuli meille asiakkaaksi. Meillä on aina tiiviit asiakassuhteet ja käydään asiat läpi niin että yrittäjä tietää, miten hän toimii ja jos ei tiedä, hän voi aina kysyä. Tällä kertaa kysymyksenä oli ennakkovero.

Yrittäjä oli onnellisessa asemassa siinä, että hänellä oli valmiina muutama asiakas ja siten tuloja heti yrityksen perustamisesta alkaen. Toiminnan käynnistys vaatii tosin tiettyjä investointeja, jotka hän rahoittaa itse. Kun asiakkaat ovat maksaneet laskunsa, voi hän palauttaa yritykselle lainatut rahat itselleen. Ongelmaksi muodostui ennakkovero. Yrityksen tulee ilmoittaa verottajalle arvio verotettavasta tuloksesta, jos sitä ei tee siitä voi seurata huomattavia viivästyskorkoja verovuoden jälkeen.

Ensimmäisten kuukausien aikana ennakkoveron maksaminen voi olla raskasta, johtuen investointitarpeista. Päätimme että hyödynnämme mahdollisuutta hakea lisäennakkoa, kun velat omistajalle on maksettu. Tämä mahdollistaa sen, ettei yritystoiminta rasita yrittäjän henkilökohtaista taloutta, mutta samalla verotukselliset velvollisuudet hoituvat niin kuin kuuluu.”

Mats Hästö
Taloushallintopalvelut

MIKÄ ON ENNAKKOVERO? 

Ennakkovero on olennainen osa sekä yksilöiden että yritysten rahoitushallintaa. Ennakkovero on vero, jonka verovelvollinen maksaa etukäteen ennen varsinaista verotusta. Sen tarkoituksena on tasata verotuksen kuormitusta ja helpottaa verovelvollisen taloudellista tilannetta. Tämä auttaa välttämään yllättäviä maksuja tai velkaantumista, kun verotuskausi päättyy. 

Ennakkoveron jakautuessa tasaisesti koko vuodelle yritykset voivat paremmin hallita rahavirtojaan ja välttää ylimääräistä stressiä. Realistisuus tuloissa ja menoissa on tärkeää. Liian optimistiset tulonarviot voivat johtaa liian alhaiseen ennakkoveroon, mikä taas voi aiheuttaa maksuvaikeuksia myöhemmin. Toisaalta liian korkea ennakkovero voi sitoa tarpeettomasti pääomaa.  

Ennakkoveron avulla verovelvollinen voi arvioida tulevia verojaan ja varautua niihin taloudellisesti.  Tarkka ennuste verojen määristä mahdollistaa myös säästämisen ja investointien suunnittelun. On kuitenkin tärkeää huomata, että ennakkoveron laskeminen vaatii tarkkuutta ja realistisia arvioita tulevasta tuloksesta tai voitosta.  

MITEN ENNAKKOVERO MÄÄRÄYTYY? 

Ennakkovero perustuu arvioon tulevasta tulosta tai voitosta, ja sen avulla verottaja saa säännöllisiä tuloja pitkin vuotta. Ennakkoveron määrän laskemiseen vaikuttavat muun muassa edellisten vuosien tulokset, odotettu liikevaihto ja kulutusmenot. 

Verottaja ilmoittaa veroprosentit vuosittain, ja ne löytyvät esimerkiksi verottajan verkkosivuilta. Kun tiedot tuloista, veroprosenteista ja aiemmista veroista ovat selvillä, voidaan laskea oikea ennakkoveron summa. Tähän voi käyttää apuna esimerkiksi verottajan tarjoamaa laskuria tai tehdä laskelman itse. Aiemmin maksettujen verojen perusteella voidaan arvioida, kuinka paljon ennakkoveroa on jo maksettu ja kuinka paljon vielä pitää maksaa. 

On myös hyvä muistaa, että ennakkoveroa voi muuttaa tarpeen mukaan vuoden aikana. Jos arvioidut tulot muuttuvat merkittävästi alkuperäisestä arviosta, kannattaa ottaa yhteyttä verottajaan ja pyytää muutosta ennakkoveroon. 

MITÄ HYÖTYÄ ENNAKKOVEROSTA ON? 

Ennakoitavuuden ja verotaakan jakautumisen lisäksi ennakkovero tarjoaa mahdollisuuden strategisiin ratkaisuihin, kuten verojen lykkäämisen hyödyntämiseen. Verovelvollinen voi sijoittaa rahaa, joka olisi muuten käytetty veroihin, ja saada siten tuottoa ennen varsinaisen veronmaksun ajankohtaa. Tämä voi auttaa lisäämään yrityksen likviditeettiä ja parantamaan sen taloudellista asemaa.  

Ennakkovero toimii myös hyvänä indikaattorina yrityksen tai yksilön taloudellisesta tilanteesta. Jos ennakkoveroa joutuu maksamaan suuria summia, se voi viitata siihen, että tulot ovat kasvaneet tai yritys on menestynyt hyvin. Toisaalta pienemmät ennakkoverot voivat olla merkki alhaisemmasta tulotasosta tai liiketoiminnan haasteista. 

MITEN HOIDAN ENNAKKOVEROT? 

Maksujen hallinta on erityisen tärkeää pienyrittäjälle, jolla voi olla vaihtelevia tulovirtoja kuukausittain. Erityisesti pienyrittäjän kannattaa harkita säästötilin avaamista ennakkoveromaksuja varten. Tällainen tili auttaa erottamaan rahat selkeämmin yrityksen käyttöön tarkoitetuista varoista ja estää niiden sekoittumisen henkilökohtaiseen talouteen. 

Lisäksi on hyvä pitää huolta, että veroasiat ovat aina ajan tasalla. Tarkista säännöllisesti omien tulojen ja menojen tilanne. Esimerkiksi jos yrityksen myynti kasvaa tai laskee merkittävästi, se vaikuttaa verotukseen. Yrittäjän kannattaa seurata ennakkoverojen eri erien määriä ja eräpäiviä, jotta ennakkoverot on maksettu ajallaan. Näin voi välttää esimerkiksi viivästyskorkoja. Myös verottajan tiedotteita ja ohjeita kannattaa seurata aktiivisesti. Verolainsäädännön muutokset voivat vaikuttaa esimerkiksi veroprosentteihin tai vähennyksiin.  

Hyödynnä rohkeasti asiantuntijoiden apua. Kirjanpitäjät ja veroneuvojat ovat päteviä auttamaan veroasioissa ja antamaan neuvoja ennakkoveron määrittelyssä. Heillä on ajantasainen tieto verolainsäädännöstä ja osaavat arvioida yrityksen tai yksilön tilannetta paremmin. Verotus voi olla monimutkaista esimerkiksi pienyrittäjälle, joten on hyvä idea konsultoida veroasiantuntijaa tai kirjanpitäjää saadakseen apua ennakkoveron laskemisessa ja maksamisessa. Asiantuntija voi auttaa varmistamaan, että maksut ovat oikein laskettuja ja mahdolliset verohelpotukset otetaan huomioon. 

Huolellinen suunnittelu, asiantuntijoiden apu ja oman talouden seuraaminen auttavat välttämään yllättäviä tilanteita ja mahdollistavat paremman taloudellisen hallinnan.  

Tilaa meiltä maksuton talouden terveystarkastus aika tästä, niin selvitetään myös teidän ennakkoverojen tilanne!

Voit ottaa myös meihin yhteyttä tästä.

LARS HÄSTÖ –

TEKIJÄ TALOUDEN

TERVEYSTARKASTUKSEN TAKANA

Lars on ihmisläheinen taloushallinnon ammattilainen, joka näkee firmojen haasteet kassavirran kautta. Tältä tyypiltä voit odottaa oikeita, helposti ymmärrettäviä ja juuri sinun liiketoimintaasi koskevia kysymyksiä. Larsin voit herättää jopa keskellä yötä ja saat häneltä silti selkeät vastaukset PK-yritysten yleisimpiin kassahaasteisiin. Larsia on asiakkaiden toimesta kuvailtu tyypiksi, joka osaa nähdä lukujen taakse. Katso vaikka LinkedIn-profiilin suosituksia!

Syvenny aiheeseen ja lue blogejamme!

Henkilökohtainen tulolähde

Henkilökohtainen tulolähde

Me autamme asiakkaitamme monenlaisissa talouden hallinnan haasteissa, kuten hakemalla tarvittaessa muutoksia verotuspäätöksiin. Henkilökohtainen tulolähde asetti aiemmin asiakkaallemme haasteita tappioiden vähentämisessä, lue alta lisää! Yhteisöjen yritystoiminnassa...

Oman pääoman merkitys tukihakemuksissa

Oman pääoman merkitys tukihakemuksissa

Viime aikoina olemme törmänneet tapauksiin, jossa Business Finlandin tai ELY-keskuksen tukihakemus on hylätty negatiivisen oman pääoman takia. Näitä kaikkia tapauksia on yhdistänyt se, että omistajat ovat rahoittaneet yritystä merkittävillä summilla, mutta lainat ovat...