26.3.2020

Tulos- ja kassaennuste käynnistyvälle liiketoiminnalle

Tulos- ja kassaennuste on tärkeä yrityksen johtamisen työkalu, jonka käyttöön olisi hyvä perehtyä jo yrityksen perustamisvaiheessa. Sen avulla liiketoiminnan kehityssuunta on koko ajan tiedossa ja mahdollisiin tulevaisuuden haasteisiin voidaan reagoida ajoissa. Mielestämme jokaisen yrityksen pitäisikin ylläpitää rullaavaa ennustetta. Artikkelissa kerromme, miten kehitimme perustamisvaiheen asiakasyrityksellemme liiketoiminnan käynnistämistä tukevan tulos- ja kassaennustemallin!

Tulos- ja kassaennuste: mallin kartoitusvaihe

Pidettyämme puheenvuoron tulos- ja kassaennusteiden tärkeydestä BNI-tilaisuudessa, paikalla ollut perustamisvaiheen yrityksen osakas otti meihin yhteyttä. Yrityksessä haluttiin alusta asti ottaa tulos- ja kassavirtaennuste osaksi johtamisen ja kehittämisen työkalupakkia.

Aloitimme yhteistyön asiakkaan kanssa workshopilla. Kahden tunnin workshopiin osallistuivat kaikki yrityksen osakkaat, joiden kanssa kartoitimme:

  • Asiakkaan päätuoteryhmät ja niille kuukausikohtaiset myyntiennusteet
  • Tuoteryhmien välittömät kulut kuukausittain
  • Kiinteät kulut kuukausittain
  • Pääoma ja rahoitus

Valmis tulos- ja kassaennustemalli

Workshopissa kerätyn tiedon perusteella kehitimme asiakkaallemme selkeän liiketoiminnan tulos- ja kassakehityksen mallin, jonka perusteella yrityksen osakkaat pystyivät pohtimaan pääoman tarvetta sekä mahdollista tarvetta rahoitukseen. Mallin avulla osakkaat hahmottivat myös, millaista palkkaa he voivat perustettavasta yrityksestä nostaa.

Profiman Finance Business Partner -palvelussa ennusteiden seuraamiseen ja päivittämiseen käytetään laadukasta Finadeck-ohjelmistoa, jonka kautta päätöksentekoon vaikuttavia lukuja on helppo seurata ja päivittää.

Haluatko tietää lisää siitä, miten tulos- ja kassaennuste valjastetaan yrityksesi johtamisen työkaluksi? Ota yhteyttä!

Lars Hästö
Talouspäällikköpalvelut, Taloushallintopalvelut