22.3.2020

oman pääoman

Tavoitteita kohti tulospalkkausratkaisulla 

Profimalla on kokemusta useiden yritysten kannustinjärjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta. Paneuduimme asiakasyritykseen bisnekseen, strategiaan, taloudelliseen tilanteeseen, nykytilaan ja näkymiin. Lue, miten kannustinjärjestelmä luotiin motivoimaan tavoitteisiin pääsemistä.

 

Ennestään tuntematon asiakas otti yhteyttä, koska Profimalla oli näkyvyyttä Perheyritysten liiton verkkosivuilla. Hän halusi luoda toimitusjohtajalle kannustinjärjestelmän tukemaan omistajien tavoitteiden toteuttamista. Omistajien kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen pystyimme yhdessä määrittelemään kaikkein keskeisimmät strategian toteuttamiseen vaikuttavat mittarit, joihin toimitusjohtajan haluttiin keskittyvän ja joiden tavoitteiden saavuttamisesta haluttiin palkita tulospalkkion muodossa.

 

Kannustinjärjestelmä vaatii selkeät ja tarkoituksenmukaiset mittarit 

Tarkoituksenmukaisimmiksi tavoitteiden ajureiksi ja mittareiksi valittiin yhtiön liiketulos ja toimitusvarmuus. Historiallisen kehityksen, näkymien ja tavoitteiden perusteella määriteltiin mittareille palkitsemisen lähtötaso, josta palkkio alkaa kertymään ja ”maksimitaso”, joka arvioitiin haastavaksi mutta mahdolliseksi huipputason saavutukseksi, jossa palkkio vastasi kolmen kuukauden kuukausipalkkaa. Lisättiin ylärajaleikkuri kaiken varalta. Järjestelmä luotiin työsopimuksen sovitun palkan ym. ulkopuoliseksi ratkaisuksi, josta työnantaja päättää yksipuolisesti. Tällä eliminoitiin ei toivottavat kiistat liittyen mittareiden luotettavuuteen ja muut mahdolliset tulkinnalliset kiistat palkkioiden laskemisessa.

Ratkaisu kuvattiin graafisesti ja taulukolla ja annettiin dokumenttina toimitusjohtajalle tiedoksi. Liiketulos, toimitusvarmuus ja muut keskeiset mittarit olivat luonnollisesti keskeisesti esillä yrityksen kuukausiraportoinnissa ja hallituksen kokouksissa. Toteutumatiedot päivitettiin samaan dokumenttiin vuoden jälkeen ja annettiin tiedoksi toimitusjohtajalle.

Tämän tyyppisen ratkaisun lähtökohtana pitää olla yhtiön strategiset tavoitteet ja niistä hyvällä harkinnalla valitut keskeisimmät asiat, joihin halutaan johdon keskittyvän.

 

Torsten Hästö

Talouspäällikköpalvelut