Ammattilaisen vastaus

Kirjanpitopalvelu

ongelma

Reaaliaikainen data puuttuu

OIREET

Kirjanpidon raportit eivät tuo lisäarvoa. Kirjanpito tuntuu liiketoiminnasta erilliseltä osalta. Kirjanpito sisältää paljon manuaalista työtä, eikä kirjanpitäjää saadaan kiinni kuin asiakaspalvelun kanavien kautta.

✅ Ratkaisuna Kirjanpito-palvelu

 

Kirjanpito-palvelu

   

Mitä palvelu pitää sisällään? 

Kirjanpito-palvelu pitää sisällään lakisääteisen kirjanpidon, palkanlaskennan ja tilinpäätöksen. Eroamme perinteisestä toimistosta siten, että teemme kirjanpidon liiketoimintalähtöisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotamme kirjanpidon kautta tietoa, joka mahdollistaa tulevaisuudessa paremman mahdollisuuden tehdä lisää fyrkkaa.

Mitä lisäarvoa palvelu tuo? 

Liiketoimintalähtöinen kirjanpito tuo johdon nähtäville tietoa, jonka avulla liiketoimintaa voidaan kehittää. Palvelemme myös henkilökohtaisesti, jolloin kirjanpitäjää ei tarvitse tavoitella chatbottien kautta.  

Mitä vaatii asiakkaalta? 

30 min läpikäynnin kerran kuussa. Usein asiakkaat haluavat olla enemmän yhteydessä.  

Mitä palvelu maksaa? 

300€+ al.v – 600€ +alv. 

 

 Tarkasta mahdollisuutesi tehdä lisää fyrkkaa !

Syvenny aiheeseen ja lue blogejamme!

Ennusteiden merkitys liiketoiminnalle – kassanhallinta

Jatkuvuus ja ennakoitavuus luovat varmuutta, kun taas hämärtyvät näkymät tuovat varmuuden tilalle epävarmuuden. Aloitimme loppuvuodesta 2019 yhteistyön pienen palveluita tuottavan yrityksen kanssa. Yrityksen haasteena oli todella isoksi kasvanut erääntynyt ostovelka...

Maksujärjestelyn hakeminen verottajalta

Maksujärjestelyn hakeminen verottajalta

Jotain yllättävää tapahtuu, minkä johdosta on maksettava isompi kulu. Yrittäjä sairastuu ja projektit viivästyvät. Tällöin maksujärjestely voi auttaa selviämään kassaonogelmista. Yritysten tilapäiset kassaongelmat Jos kassaongelmat ovat tilapäisiä, voidaan sopia...

Kassavirran hallinta yrityksessä

Kassavirran hallinta yrityksessä

Kassavirran hallinta on johtamisen työkalu ja kassavirta yrityksen tärkeimpiä seurantakohteita: ilman positiivista kassavirtaa tulostakin tekevä yritys voi ajautua vaikeuksiin. Lue artikkelistamme, miten autoimme asiakkaamme pois hallitsemattoman kassavirran...