Palkitsemisjärjestelmät / Tulospalkkiot

Tulospalkkiomallin avulla ohjataan yrityksen työntekijöiden toimia kohti yrityksen tavoitteita ja maksetaan bonusta näiden tavoitteiden saavuttamisesta.

Tulospalkkio osana tavoitteita

Budjetti perustuu strategisiin tavoitteisiin ja myös tulospalkkiot voidaan linkittää tavoitteisiin, tukemaan strategian toteuttamista. Linkittämällä yrityksen tavoitteet henkilöstön tulospalkkiotavoitteisiin, varmistetaan strategisten tavoitteiden jalkauttaminen päivittäiseen operatiiviseen toimintaan.

Tulospalkkiomallit

Tulospalkkioita voidaan asettaa työntekijä-, osasto- tai yritystasolla. Nämä ovat yleisimmät tasot, mutta jokaiselle yritykselle on räätälöitävä juuri omaan liiketoimintaan sopiva malli.

Tulospalkkiomalli saattaa sisältää henkilökohtaisia ja yritystason tavoitteita, yrityksen tavoitteiden kannalta optimaalisesti painotettuna. Esimerkkinä henkilökohtainen tavoite 60%, tiimin tavoite 20% ja yritystason tavoite 20%.

Tulospalkkioon voidaan myös sisällyttää leikkureita, kuten yrityksen tuloksen jäädessä alle budjetin, tulospalkkioita leikataan x% tai ei makseta ollenkaan. Leikkureiden käytössä on omat haasteensa ja niiden käyttäminen ei sovi jokaiselle yritykselle.
Voidaan myös asettaa ylätason katto tai minimi tavoitteet. 

Tulospalkkiomallin hyödyt

  • Operatiivinen toiminta ja seuranta sidottu strategisiin tavoitteisiin
  • Työntekijöiden päivittäinen toiminta on tavoitteiden mukaista
  • Tulospalkkiomallilla on myös mahdollista siirtää kiinteitä palkkoja tulevaisuudessa enemmän tulospalkkioihin (palkankorotuspaineet, uudet rekrytoinnit)

Ota yhteyttä

Lars Hästö

Finance partner
Talouspäällikköpalvelut, taloushallintopalvelut

lars.hasto@profima.fi

+358 400 228625