Kauden sulkeminen

Yrityksen päätöksenteossa käytetään paljon taloudellista tietoa. Toimiva kauden sulkeminen varmistaa sen, että päätöksenteossa käytettävät luvut antavat oikean ja todellisen kuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Yrityksen raportointi, analysointi ja ennusteet pohjautuvat kirjanpidon tietoon. Jos kirjanpito ei anna oikeaa kuvaa yrityksen taloudellisesta tilanteesta tarkoittaa se, ettei päätöksenteossa saada oikeaa tietoa. Tällainen tilanne voi syntyä jos keskeiset jaksotukset ovat tekemättä eikä varmisteta että tuotot ja kulut kohtaa oikealla kaudella.  

Kauden sulkemisen hyödyt:

  • Taseen erät vahvistetaan joka kuukausi
  • Käydään keskeiset jaksotukset läpi joka kuukausi
  • Tuloksen oikeellisuuden varmistaminen
  • Raportointiin ja analysointiin saadaan luotettavaa tietoa

Ota yhteyttä

Lars Hästö

Finance partner
Talouspäällikköpalvelut, taloushallintopalvelut

lars.hasto@profima.fi

+358 400 228625