Johdon raportointi ja analysointi

Profiman tarjoaman Talouskumppanin tehtävä on tuoda reaaliaikaista lisäarvoa analyyseillä, jotka auttavat liiketoimintayksikön johtoa päätöksenteossa. Talouskumppanin myötä käytössäsi on analyyttistä, kaupallista ja viestinnällistä osaamista sekä taito jakaa tietoa organisaatiosi käyttöön selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla.

Raportointi

Johdon raportoinnissa on huomioitava yrityksen toimialan ja liiketoiminnan tarpeet. Johdon raportoinnin tulee tukea yrityksen liiketoimintaa ja sisältää oleelliset avainmittarit yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Raportoinnissa seurataan tavoitteiden ja strategian toteumista.

Analysointi

Talouskumppani ei vain tuota raportteja, vaan tuo analyyseillä esille yrityksen kannalta tärkeimmät ja kriittisimmät tiedot lukujen taustalta.

Palvelu ja työkalut

Johdon raportointi ja analysointi palvelun voit ostaa jatkuvana palveluna kuukausittain tai tarpeen mukaan. Palvelun aikataulu ja toimitus asiakkaalle sovitaan asiakkaan omien raportointi aikataulujen mukaisesti.
Raportit ja analyysit käydään tarvittaessa läpi yhdessä asiakkaan kanssa, esim. kuukausittaisessa johtoryhmän palaverissa.

Raportointi toteutetaan useimmiten yrityksen omien kirjanpidon raporttien pohjalta. Profimalla on käytössä erilaisia moderneja raportointityökaluja, kuten BI-raportointityökalu tai yhteistyökumppanien raportointi työkalut. BI-raportointityökalu on dynaaminen ja visuaalinen työkalu, mikä voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaan. BI-raporteilla voidaan seurata liiketoiminnan eri osa-alueita sekä kirjanpitodatan ulkopuolisia tavoitteita. BI-raportointityökalulla pääset poratumaan tositetasolle asti.

Johdon raportoinnin ja analysoinnin hyödyt

  • Raportointi tukee johdon ja omistajien liiketoiminnan jatkuvaa ja kokonaisvaltaista ohjausta ja seurantaa
  • Tiedät jatkuvasti, miten yritykselläsi menee ja saat tukea välittömästi talousjohdon ammattilaisilta
  • Toimitusjohtajan tai omistajien aika vapautuu liiketoiminnan kehittämiseen ja johtamiseen
  • Luotettava ja ajantasainen talousinformaatio lisää yrityksen arvoa sijoittajien ja rahoittajien suuntaan.

Ota yhteyttä

Lars Hästö

Finance partner
Talouspäällikköpalvelut, taloushallintopalvelut

lars.hasto@profima.fi

+358 400 228625