Ennusteet

Profiman Talouskumppani analysoi yrityksesi talouden tunnusluvut kuukausittain ja luo ennusteet tuleville kuukausille. Näin olet jatkuvasti perillä yhtiön taloudellisesta tilasta, suunnasta ja rahojen riittävyydestä.

Tuloslaskelma-, kassavirta- ja tase-ennuste

Tuloslaskelman suoriteperusteisesta ennusteesta näet yrityksen myynnin, katteen ja tuloksen eteenpäin. Ennuste voidaan myös rakentaa liiketoiminnan yksiköiden tarpeiden mukaan. 

Kassavirtaennusteesta näet yrityksen investoinnit, rahoitustapahtumat, voitonjaon ja kassavarat sekä tulevat rahoitustarpeet.


Tase-ennusteesta näet yrityksen kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden kehityksen.

Palvelu ja työkalut

Ennuste palvelun voit ostaa jatkuvana palveluna kuukausittain tai tarpeen mukaan. Palvelun aikataulu ja toimitus asiakkaalle sovitaan asiakkaan omien raportointi aikataulujen mukaisesti.
Ennusteet käydään tarvittaessa läpi yhdessä asiakkaan kanssa, esim. kuukausittaisessa johtoryhmän palaverissa.

Ennusteet toteutetaan useimmiten yrityksen omien kirjanpidon raporttien ja raportointityökalujen pohjalta. Profimalla on käytössä erilaisia moderneja työkaluja, kuten BI-työkalu tai yhteistyökumppanien ennuste työkalut. BI-työkalu on dynaaminen ja visuaalinen työkalu, mikä voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaan. BI-raporteilla voidaan seurata liiketoiminnan eri osa-alueita sekä kirjanpitodatan ulkopuolisia tavoitteita. 

Ennusteen hyödyt

  • Jatkuva ennustaminen
    Saat ajantasaisen näkymän tulevaan. Perinteinen budjetointi on projekti, kun taas jatkuva ennustaminen on prosessi. Profiman ammattilaiset rakentavat operatiiviset ennusteet, myyntiennusteesta alkaen. Luvut johdetaan joko yrityksen toiminnanohjausjärjestelmästä tai kootaan erikseen yhdessä yrityksen johdon kanssa
  • Ymmärrät muuttuvia olosuhteita ja kehität toimintaa
    Jatkuva ennustaminen auttaa yrityksen johtoa ja omistajia keskittymään tulevaan sekä ymmärtämään muuttuvia olosuhteita ja vertailemaan vaihtoehtoisia toimintamalleja. 
  • Skenaariot
    Varaudut vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin eri skenaariomalleilla. Jatkuva, kattava skenaariolaskenta vaatii siihen tarkoitetun ohjelmiston sekä ammattilaisen toteuttamaan tämän.

Ota yhteyttä

Lars Hästö

Finance partner
Talouspäällikköpalvelut, taloushallintopalvelut

lars.hasto@profima.fi

+358 400 228625