Budjetointi ja vuosisuunnittelu

Profiman Talouskumppanin avulla luot suunnitelmat ja asetat tavoitteet tulevalle tilikaudelle. 

Budjetti suunnittelun apuna

Budjetin avulla suunnitellaan yrityksen ja sen yksiköiden tulevaa toimintaa ja asetetaan toiminnan taloudelliset tavoitteet. Budjetoinnin yhteydessä verrataan erilaisia toimintavaihtoehtoja ja niiden taloudellisia vaikutuksia.

Budjetti seurantavälineenä

Budjetissa seurataan budjettikauden aikana, miten suunnitelmat ovat toteutuneet ja onko eroja syntynyt tavoitteisiin nähden. Erojen syyt selvitetään ja ryhdytään tarvittaessa niiden edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tulevan toiminnan rahamääräisen toimintasuunnitelman laatiminen

Budjetti on kytkettävä suunnitteluprosesseihin liiketoimintojen operatiivisessa johtamisessa ja strategisessa suunnittelussa. Yrityksen taloudellisen tilanteen ymmärtämällä, tiedetään miten yritys tuottaa lisäarvoa omistajilleen ja asiakkailleen. Budjetti perustuu strategisiin tavoitteisiin ja myös tulospalkkiot voidaan linkittää tavoitteisiin, tukemaan strategian toteuttamista.

Palvelu ja työkalut

Budjetointipalvelun voit ostaa jatkuvana palveluna tai tarpeen mukaan. Palvelun aikataulu ja toimitus asiakkaalle sovitaan asiakkaan omien suunnittelu aikataulujen mukaisesti.
Budjetti ja toimintasuunnitelma käydään tarvittaessa läpi yhdessä asiakkaan kanssa, esim. johtoryhmän palaverissa.

Budjetointi toteutetaan joko yrityksen omien raporttien tai Profiman raportointityökalujen pohjalta. Profimalla on käytössä erilaisia moderneja työkaluja, kuten BI-työkalu tai yhteistyökumppanien työkalut.
BI-työkalu on dynaaminen ja visuaalinen työkalu, mikä voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaan.
BI-raporteilla voidaan seurata liiketoiminnan eri osa-alueita sekä kirjanpitodatan ulkopuolisia tavoitteita.

Budjetin hyötynä on auttaa yrityksen johtoa:

  • toiminnan suunnittelussa
  • toiminnan seurannassa
  • tulevan toiminnan rahamääräisen toimintasuunnitelman laatimisessa

Ota yhteyttä

Lars Hästö

Finance partner
Talouspäällikköpalvelut, taloushallintopalvelut

lars.hasto@profima.fi

+358 400 228625