29.10.2020

Oman pääoman merkitys tukihakemuksissa

Viime aikoina olemme törmänneet tapauksiin, jossa Business Finlandin tai ELY-keskuksen tukihakemus on hylätty negatiivisen oman pääoman takia. Näitä kaikkia tapauksia on yhdistänyt se, että omistajat ovat rahoittaneet yritystä merkittävillä summilla, mutta lainat ovat kirjattuna lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan. Jos lainat olisi luokiteltu oman pääoman alle, hakemus olisi hyväksytty.

Negatiivinen oma pääoma vaikuttaa myös muuhunkin kuin tukihakemuksiin. Se näkyy myös yrityksen julkisissa taloustiedoissa. Jokainen voi omalta osaltaan miettiä, tekisikö kauppaa yrityksen kanssa, joka on tehnyt tappioita niin paljon, että oma pääoma on menetetty. Varmasti sitä miettii, voiko sellainen yritys maksaa laskunsa. Kun omistajien lainaamat rahat kirjataan pääoman alle, vahvistaa se omaa pääomaa ja yritys on taloustietojen perusteella vakavaraisempi.

Omistajien antamat lainat yrityksille voidaan siis kirjata pääoman alla oleviksi lainoiksi. Esimerkiksi pääomalainaksi tai sijoitetun vapaan oman pääoman (SVOP) lainaksi. Osaava Finance Business Partner tietää tämän ja auttaa yritystä löytämään parhaan ratkaisun.

Kaikissa niissä tilanteissa, jossa tukihakemus hylättiin negatiivisen oman pääoman takia, olisi hakemus hyväksytty, jos omistajien lainat olisi kirjattu oman pääoman alle. Business Finlandin ja ELY-keskuksen hakemusten kanssa ja yrityksen rahoitusratkaisujen osalta kannattaa aina käydä keskustelua osaavan talouspäällikön kanssa.