5.4.2020

Tehokkuutta tarkoilla ennusteilla – laskennallinen malli ennusteen tukena  

Kertyykö varastoon liikaa raaka-aineita? Valmistetaanko tuotteita liikaa kysyntään nähden? Ratkaisu voi löytyä tarkentamalla ennusteita.

Osuvatko volyymiennusteet kohdilleen?

Asiakasyrityksemme haasteena oli lanseerattavien tuotteiden volyymiennusteet. Suoraan sanoen ne tuppasivat menemään pieleen, jonka johdosta tehtaalle kertyi varastoon joko liikaa raaka-ainetta tai liikaa valmistuotetta. Ylimääräiseen varastoon sitoutui turhaan pääomaa. Varastoa piti myös alentaa myymällä tuotteet pois alennuksella. Tämä puolestaan vaikeutti lanseerattavan tuotteen normaalia myyntiä. Jotain piti tehdä koska toiminta kasvoi ja jatkossa ei tehtaan seinien sisälle enää mahtuisi liian isoja varastomääriä.

Regressioanalyysilla lisää tehoa ja tarkkuutta ennustamiseen

Aikaisemmin volyymiennusteet teki tuotepäällikkö ja tähän hänellä ei ollut apuna yhtäkään työkalua. Prosessia kartoitettiin ja huomattiin että yrityksellä oli pääsy laajaan markkinadataan. Päätettiin ehdottaa regressioanalyysin tekoa, jossa katsottiin kuinka hyvin tuotteen eri ominaisuudet ja hintapisteet korreloivat volyymin kanssa. Koska voimakas korrelaatio löytyi, voitiin tämän perusteella tehdä kuvaaja. Kuvaajan pohjalta voitiin ennustaa tuotteen vuosivolyymi hintapisteen ja ominaisuuksien pohjalta.

Tämä paransi ennustetarkkuutta, jonka takia varastoon ei enää kertynyt liikaa raaka-aineita tai valmistuotetta. Yhtiön kassatilanne parani, kun varastoon ei enää sitoutunut yhtä paljon rahaa ja myös tulos parani, koska varastoja ei tarvinnut tyhjentää alennusmyynneillä.

 

Lars Hästö

Talouspäällikköpalvelut, Taloushallintopalvelut