26.3.2020

Konsernin toimintamallin muuttaminen

Asiakkainamme ovat myös pienet kotimaiset konsernit ja ulkomaisten konsernien tytäryhtiöt Suomessa. Tässä case-tarinassa konsernin emoyhtiö on Suomessa, jossa on valmistustoiminta, myynti ja huolto sekä pieni emoyhtiön ja konsernin hallinto, jota lähdettiin yksinkertaistamaan.

Ongelmana päällekkäinen toiminta ja raskas hallinto

Aiemmin myynti muihin Pohjoismaihin hoidettiin perinteisellä tavalla paikallisten pienten tytäryhtiöiden kautta, jotka ostivat tuotteet emoyhtiöltä ja laskuttivat edelleen loppuasiakasta. Taloushallintopalvelut ostettiin paikalliselta tilitoimistolta.

Pienessä konsernissa oli näin samat ongelmat kuin monessa isommassakin konsernissa:

  • Tilaukset käsiteltiin ensin tytäryhtiössä ja perään sisäinen tilaus emoyhtiölle – oli päällekkäistä toimintaa.
  • Siirtohinnat vaikuttivat suorituskyvyn mittaukseen ja aiheuttivat toistuvia neuvotteluja ja jopa häiriöitä, myyntihinnoittelussa oli ongelmia.
  • Hallinto oli turhan raskas pienille tytäryhtiöille.
  • Kahdenkertainen maksuliikenne tytäryhtiön ja emoyhtiön välillä verrattuna suoraan toimintaan.
  • Konserninäkökulmasta puuttui ote asiakas- ja tuotekannattavuudesta.

Myyntiyhtiöt agenteiksi

Konsernin myyntiyhtiöt Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa on kaikki yksi kerrallaan muutettu agenteiksi. Agentti on edelleen emoyhtiön 100 %:sesti omistama tytäryhtiö, joka vastaa myynnistä kuten ennenkin ja hoitaa kaikki asiakaskontaktit. Myyntitilaukset hoidetaan kuten aiemminkin mutta emoyhtiön nimissä. Agentti saa sopimuksessa määritellyn korvauksen myyntityöstä emoyhtiöltä. Emoyhtiö laskuttaa pohjoismaisia asiakkaita suoraan ja maksut tehdään suoraan ilman välikäsiä.

Tässä toimintamallissa hallinto yksinkertaistuu merkittävästi ja paikallinen myyntiorganisaatio voi laittaa enemmän resurssejaan pelkästään myyntityöhön. Kaikista maakohtaisista myyntiorganisaatioista on tehty tulosyksikköjä, joiden taloudellista suorituskykyä mitataan yhtenäisellä operatiivisella tuloslaskemalla käyttäen toiminnanohjausjärjestelmästä saatuja laskutus- ja katetietoja sekä konserniyhtiöiden kirjanpidosta saatuja muita liikekuluja.

Koska emoyhtiö laskuttaa kaikkia asiakkaita, samassa toiminnanohjausjärjestelmässä on saatu täydellinen ote asiakas- ja tuotekannattavuudesta.

Profiman talouspäällikkö taitaa myös muutosjohtamisen

Profima on ollut ratkaisevalla tavalla mukana toteuttamassa näitä muutoksia Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa ja hoitanut neuvottelut ja muutosprojektit paikallisten myyntiorganisaatioiden kanssa, tilitoimistojen, juristien ja tilintarkastajien kanssa.

Profima toimii konsernin ulkoistettuna talouspäällikkönä ja johtoryhmän jäsenenä. Ote konsernin kannattavuudesta on nyt toisella tasolla ja hallintoa on yksinkertaistettu.

 

Torsten Hästö

Talouspäällikköpalvelut