28.3.2020

Katelaskennan ja kirjanpidon kate eroaa

Mitä tehdä, kun katelaskennan ja kirjanpidon kate eroaa? Selvityksiä pitäisi saada nopeasti, mutta tilitoimisto ei ehdi vastata. Me Profimalaiset tuomme reaaliaikaista lisäarvoa yrityksille analyyseillä, jotka auttavat liiketoimintayksikön johtoa päätöksenteossa.

Ongelman kartoituksesta analyysiin

Asiakkaalla oli tarve tehdä suunnitelma tuloksen ja kassavirran parantamiseksi. Sisäisesti he olivat laskeneet, että materiaalikulujen jälkeen kate olisi 75 %. Ongelmaksi muodostui, että kirjanpidon tuloslaskelma toistuvasti näytti myyntikatteen olevan 44 %. Asiakkaan oli hankala saada vastauksia tilitoimistolta, mistä tämä ero johtui. Yrityksen oli myös vaikeaa tehdä johtopäätöksiä ja suunnitelmia, koska ero oli niin suuri. Tilitoimistolla kesti yleensä reilusti yli kuukausi saada yrityksen kuukauden kirjaukset tehtyä, mikä myös omalta osaltaan vaikeutti tilannetta.

Teimme perusteellisen analyysin lukuihin ja analyysin perusteella oli selvä, että materiaaliostojen alle oli kirjattuna toimistotyöntekijöiden vuokratyövoimakuluja. Tuloslaskelma rakennettiin uusiksi sisäiseen käyttöön. Nyt katetasot olivat samalla tasolla ja yritys sai vahvistuksen sille, että hinnoittelussa käytetty katetaso oli oikein. Yrityksen kanssa pystyttiin nyt tekemään toimenpidesuunnitelma tuloksen ja kassan parantamiselle. Toimenpidesuunnitelma oli myös pohjana liiketoiminnan ennusteelle.

Vastaamme talouden johtamisesta tarvittavassa laajuudessa

Yritys siirsi kirjanpidon Profimalle ja sovittiin kuukausittainen seuranta toimenpidesuunnitelmalle, ennusteelle ja talouden raportoinnille. Ottamalla käyttöön Profiman taloushallintopalvelut ja talouspäällikköpalvelut yritys sai:

  • Päätöksentekoa tukevan kirjanpidon ja kauden sulkemiset valmistuvat ajallaan.
  • Varmuuden, että sisäinen katelaskenta on kunnossa ja sitä voidaan käyttää hinnoitteluun
  • Toimenpidesuunnitelman tuloksen ja kassatilanteen parantamiselle.
  • Finance Business Partnerin, joka kerran kuussa käy läpi yrityksen keskeiset mittarit, tuloksen ja ennusteen yrityksen johdon kanssa ja linkittää ne tehtyyn toimenpidesuunnitelmaan.

 

Lars Hästö

Talouspäällikköpalvelut, Taloushallintopalvelut