Kassavirran hallinta on johtamisen työkalu ja kassavirta yrityksen tärkeimpiä seurantakohteita: ilman positiivista kassavirtaa tulostakin tekevä yritys voi ajautua vaikeuksiin. Lue artikkelistamme, miten autoimme asiakkaamme pois hallitsemattoman kassavirran aiheuttamasta noidankehästä!

Kassavirran hallinta: seurantaa ja ennakointia

Profima sai toimeksiannon yritykseltä, joka tarvitsi apua kassavirtansa hallintaan. Yrityksen suurin kassavirtaan liittyvä haaste oli muutamat avainasiakkaat, jotka eivät maksaneet laskujaan eräpäivään mennessä.

Yrityksellä itsellään on jatkuvia ostoja, joten sisään tulevan kassavirran on tärkeää noudattaa annettuja maksuehtoja, muuten koko liiketoiminta vaarantuu. Jos yritys ei pysty maksamaan omia ostojaan maksuehtojen mukaisesti, loppuu tavarantoimitus. Kun ei saada uusia toimituksia, ei myöskään pystytä tekemään uutta myyntiä.

Profiman malli yrityksen kassavirran haltuunottamiseksi

Ratkaisimme asiakkaan ongelman rakentamalla kassavirtaseuranta- ja ennustemallin, jonka avulla tulevia myyntejä ja ostoja ennustetaan kuukausitasolla eteenpäin. Myynnin ennustaminen perustuu tilauskantaan ja myyntiorganisaatiosta saatavaan tietoon. Ostoennusteeseen vaikuttavat varastosta myytävien tuotteiden ja uusien ostojen suhde.

Mallimme avulla yritys alkoi seurata aktiivisesti myyntisaamisiaan ja puuttua ajoissa mahdollisiin tuleviin myöhästymisiin.

Asiakkaiden kanssa alettiin käydä aktiivista vuoropuhelua ja selvittää etukäteen, mitkä asiat vaikuttavat myyntisaatavien viivästymisiin.

Tavarantoimittajien kanssa neuvoteltiin pidemmät maksuehdot ja ostolaskujen maksuaikojen pidentämisestä silloin, jos myöhässä olevat toimitukset vaikuttavat tavaroiden toimitusaikoihin yrityksen omille asiakkaille.

Kassavirran aktiivisen seurannan ansiosta yrityksellä on koko ajan ajantasaista tietoa nykyisten saatavien ja velkojen erääntymistilanteesta sekä tulevasta kassavirrasta. Siihen kuuluvat myös muut liiketoiminnan kulut, kuten palkat, verot ja investoinnit.

Toimivan kassavirran ansiosta asiakasyrityksemme ei tarvitse ulkopuolista rahoitusta ja heidän liiketoimintansa rullaa sujuvasti ilman kriittisiä keskeytyksiä!

Kaipaako yrityksesi kassavirta seurantaa ja ennakointia? Ota yhteyttä!

Ari Sallinen
Talouspäällikköpalvelut

Kysy lisää Larsilta

Syvenny aiheeseen ja lue blogejamme!

Oman pääoman merkitys tukihakemuksissa

Oman pääoman merkitys tukihakemuksissa

Viime aikoina olemme törmänneet tapauksiin, jossa Business Finlandin tai ELY-keskuksen tukihakemus on hylätty negatiivisen oman pääoman takia. Näitä kaikkia tapauksia on yhdistänyt se, että omistajat ovat rahoittaneet yritystä merkittävillä summilla, mutta lainat ovat...

Ennusteiden merkitys liiketoiminnalle – kassanhallinta

Jatkuvuus ja ennakoitavuus luovat varmuutta, kun taas hämärtyvät näkymät tuovat varmuuden tilalle epävarmuuden. Aloitimme loppuvuodesta 2019 yhteistyön pienen palveluita tuottavan yrityksen kanssa. Yrityksen haasteena oli todella isoksi kasvanut erääntynyt ostovelka...