Kassavirran hallinta yrityksessä

Yrityksen tärkeimpiä seurantakohteita on kassavirta. Ilman positiivista kassavirtaa, tulostakin tekevä yritys voi ajautua vaikeuksiin. Kassavirran hallinta otetaan haltuun seurannalla ja ennakoinnilla. 

Kassavirran hallinta: seurantaa ja ennakointia

Tässä asiakastapauksessa yrityksen muutamien avainasiakkaiden kanssa oli haasteita myyntisaatavien saamisessa eräpäivän mukaisesti. Yrityksellä on jatkuvia ostoja, joiden maksamiseen tarvitaan sisään tulevaa kassavirtaa maksuehtojen mukaisesti. Jos kassavirta ei pyöri maksuehtojen mukaisesti, yrityksen koko liiketoiminta vaarantuu. Jollei ostoja pystytä maksamaan maksuehtojen mukaan, toimittajat asettavat uudet toimitukset holdiin. Jos ei taas saada uusia toimituksia, ei myöskään pystytä tekemään uutta myyntiä.

Ratkaisussa rakennettiin kassavirtaseuranta ja ennustemalli. Seurannan avulla nähdään nykyisten saatavien ja velkojen erääntymistilanne sekä tulevat kassavirrat. Jatkuvan seurannan ja ennakoinnin avulla pystytään puuttumaan ajoissa mahdollisiin tuleviin myöhästymisiin. Jatkuvalla seurannalla, yrityksen informoinnilla ja kontaktoimalla yrityksen asiakkaita ja toimittajia, yrityksen kassavirran hallinta saatiin toimimaan. Toimivan kassavirran ansiosta yritys ei tarvitse ulkopuolista rahoitusta ja liiketoiminta jatkuu ilman kriittisiä keskeytyksiä.

 

Ari Sallinen

Talouspäällikköpalvelut