6.4.2020

Kassavirran hallinta yrityksessä

Yrityksen tärkeimpiä seurantakohteita on kassavirta. Ilman positiivista kassavirtaa, tulostakin tekevä yritys voi ajautua vaikeuksiin. Kassavirran hallinta otetaan haltuun seurannalla ja ennakoinnilla. 

Kassavirran hallinta: seurantaa ja ennakointia

Tässä asiakastapauksessa yrityksen muutamien avainasiakkaiden kanssa oli haasteita myyntisaatavien saamisessa eräpäivän mukaisesti. Yrityksellä on jatkuvia ostoja, joiden maksamiseen tarvitaan sisään tulevaa kassavirtaa maksuehtojen mukaisesti. Jos kassavirta ei pyöri maksuehtojen mukaisesti, yrityksen koko liiketoiminta vaarantuu. Jollei ostoja pystytä maksamaan maksuehtojen mukaan, toimittajat asettavat uudet toimitukset holdiin. Jos ei taas saada uusia toimituksia, ei myöskään pystytä tekemään uutta myyntiä.

Ratkaisussa rakennettiin kassavirtaseuranta ja ennustemalli. Tulevia myyntejä ja ostoja ennustetaan kuukausitasolla eteenpäin. Myynnin ennustaminen perustuu tilauskantaan ja myyntiorganisaatiosta saatavaan tietoon. Ostoennusteeseen vaikuttavat varastosta myytävien tuotteiden sekä uusien ostojen suhde.
Avoimia myyntisaamisia seurataan aktiivisesti sekä puututaan ajoissa mahdollisiin tuleviin myöhästymisiin. Asiakkaiden kanssa käydään jatkuvaa vuoropuhelua ja selvitetään etukäteen myyntisaamisten viivästymisiin vaikuttavat asiat. Toimittajien kanssa neuvoteltiin pidemmistä maksuehdoista sekä ostolaskujen maksuaikojen pidentämisestä, jos myöhässä oleva toimitukset vaikuttivat tavaroiden toimitusaikoihin asiakkaalle.
Seurannan avulla nähdään nykyisten saatavien ja velkojen erääntymistilanne sekä tulevat kassavirrat.

Kassavirtaennusteeseen kuuluvat myös muut liiketoiminnan kulut kuten palkat, verot ja investoinnit.

Toimivan kassavirran ansiosta yritys ei tarvitse ulkopuolista rahoitusta ja liiketoiminta jatkuu ilman kriittisiä keskeytyksiä.

 

Ari Sallinen

Talouspäällikköpalvelut