Kassavirran hallinta on johtamisen työkalu ja kassavirta yrityksen tärkeimpiä seurantakohteita: ilman positiivista kassavirtaa tulostakin tekevä yritys voi ajautua vaikeuksiin. Lue artikkelistamme, miten autoimme asiakkaamme pois hallitsemattoman kassavirran aiheuttamasta noidankehästä!

Kassavirran hallinta: seurantaa ja ennakointia

Profima sai toimeksiannon yritykseltä, joka tarvitsi apua kassavirtansa hallintaan. Yrityksen suurin kassavirtaan liittyvä haaste oli muutamat avainasiakkaat, jotka eivät maksaneet laskujaan eräpäivään mennessä.

Yrityksellä itsellään on jatkuvia ostoja, joten sisään tulevan kassavirran on tärkeää noudattaa annettuja maksuehtoja, muuten koko liiketoiminta vaarantuu. Jos yritys ei pysty maksamaan omia ostojaan maksuehtojen mukaisesti, loppuu tavarantoimitus. Kun ei saada uusia toimituksia, ei myöskään pystytä tekemään uutta myyntiä.

Profiman malli yrityksen kassavirran haltuunottamiseksi

Ratkaisimme asiakkaan ongelman rakentamalla kassavirtaseuranta- ja ennustemallin, jonka avulla tulevia myyntejä ja ostoja ennustetaan kuukausitasolla eteenpäin. Myynnin ennustaminen perustuu tilauskantaan ja myyntiorganisaatiosta saatavaan tietoon. Ostoennusteeseen vaikuttavat varastosta myytävien tuotteiden ja uusien ostojen suhde.

Mallimme avulla yritys alkoi seurata aktiivisesti myyntisaamisiaan ja puuttua ajoissa mahdollisiin tuleviin myöhästymisiin.

Asiakkaiden kanssa alettiin käydä aktiivista vuoropuhelua ja selvittää etukäteen, mitkä asiat vaikuttavat myyntisaatavien viivästymisiin.

Tavarantoimittajien kanssa neuvoteltiin pidemmät maksuehdot ja ostolaskujen maksuaikojen pidentämisestä silloin, jos myöhässä olevat toimitukset vaikuttavat tavaroiden toimitusaikoihin yrityksen omille asiakkaille.

Kassavirran aktiivisen seurannan ansiosta yrityksellä on koko ajan ajantasaista tietoa nykyisten saatavien ja velkojen erääntymistilanteesta sekä tulevasta kassavirrasta. Siihen kuuluvat myös muut liiketoiminnan kulut, kuten palkat, verot ja investoinnit.

Toimivan kassavirran ansiosta asiakasyrityksemme ei tarvitse ulkopuolista rahoitusta ja heidän liiketoimintansa rullaa sujuvasti ilman kriittisiä keskeytyksiä!

Kaipaako yrityksesi kassavirta seurantaa ja ennakointia? Ota yhteyttä!

Ari Sallinen
Talouspäällikköpalvelut

Kysy lisää Larsilta

Syvenny aiheeseen ja lue blogejamme!

Henkilökohtainen tulolähde

Henkilökohtainen tulolähde

Me autamme asiakkaitamme monenlaisissa talouden hallinnan haasteissa, kuten hakemaan tarvittaessa muutoksia verotuspäätöksiin. Henkilökohtainen tulolähde asetti aiemmin haasteita tappioiden vähentämisessä, lue alta lisää! Yhteisöjen yritystoiminnassa oli kolme eri...

Uuden yrityksen ennakkovero 

Uuden yrityksen ennakkovero 

Asiakkaamme perusti yrityksen ja tuli meille asiakkaaksi. Meillä on aina tiiviit asiakassuhteet ja käydään asiat läpi niin että yrittäjä tietää, miten hän toimii ja jos ei tiedä, hän voi aina kysyä. Tällä kertaa kysymyksenä oli ennakkovero. Yrittäjä oli onnellisessa...