26.3.2020

Kassaennuste auttaa kassanhallinnassa

Monissa yrityksissä ollaan huolissaan, riittääkö kassa lyhennysten maksuun, palkkojen maksuun tai investointiin. Monissa tapauksissa myös päätös sitoutua johonkin projektiin voi laittaa kassan tiukille. Lääkkeet huoliin ja haasteisiin ovat kuitenkin samat. Tehdään kassaennuste ja aloitetaan myös muidenkin ennusteiden käyttö organisaatiossa.

Meidän kokemuksemme mukaan kassaennusteiden tarve ja käyttö vaihtelevat yrityksestä toiseen ja monesti mennään jopa ihan tapauskohtaisesti. Kassaennusteen tulisi kuitenkin olla jokaisen yrityksen talouden hallinnan lähtökohtana. Yrityksen toiminnan tavoite ei voi olla vain myynnin kasvattaminen, vaan vastuullisen liiketoiminnan tavoitteena on oltava positiivinen kassavirta, joka pitää toiminnan elinvoimaisena.

Mistä kassaennuste muodostuu?

Kassaennuste muodostuu liiketoiminnan, investointien ja rahoitusten rahavirroista. Tekemällä myyntiennusteen yritys saa hyvän kuvan sisään tulevasta rahavirrasta. Monesti tiedetään myös kokemusperäisesti, mitä kuluja myynnin mukana tulee. Tämän perusteella saadaan riittävän hyvä kuva myynnistä, kuluista ja tuloksesta.

Taseen erät muuttuvat yleensä saman kaavan kautta. Tarkoittaen, että lainojen lyhennykset ovat yleensä kiinteitä tai seuraavat tiettyä lyhennyskaavaa. Investoinnit ja poistot ovat yleensä myös tiedossa. Näiden avulla saadaan kassaennuste, joka kattaa esimerkiksi tulevat 12 kuukautta. On tärkeää muistaa, että ennuste on ennuste eikä toteuma. Näin ollen myös 12 kuukauden kassaennuste näyttää vain trendin. Toki se näyttää, koska haasteita voi tulla ja etenkin, mitkä tapahtumat johtavat kassahaasteisiin.

Tämän rinnalla on hyvä olla lyhytaikainen, esimerkiksi 4 viikon kassaennuste. Suurin osa osto- ja myyntisaamisista erääntyvät 14 päivän tai pitemmän ajan sisällä. Näitä käyttäen saadaan aika hyvä runko kassaennusteelle, jota sitten täydennetään muilla maksuilla, kuten palkoilla. Tämä lyhytaikainen kassaennuste näyttää heti, riittääkö rahat tiettyihin erääntyviin maksuihin. 

Kassaennusteiden hyödyt ovat:

  • Pitkän ajan ennuste näyttää trendin ja mitkä ajurit vaikuttavat eniten ennusteeseen.
  • Lyhyen ajan, 2–4 viikon, ennuste näyttää yksityiskohtaisemman päiväkohtaisen tilanteen. Tämä auttaa esimerkiksi näkemään, jos jakson päätteeksi on isompi maksu, riittääkö kassa siihen.
  • Mahdollistavat reagoinnin kassavajeeseen, kassakriisin välttämisen, rahoituskulujen pienenemisen ja tuloksen paranemisen.

Lars Hästö

Talouspäällikköpalvelut, Taloushallintopalvelut