Me autamme asiakkaitamme monenlaisissa talouden hallinnan haasteissa, kuten hakemalla tarvittaessa muutoksia verotuspäätöksiin. Henkilökohtainen tulolähde asetti aiemmin asiakkaallemme haasteita tappioiden vähentämisessä, lue alta lisää!

Yhteisöjen yritystoiminnassa oli kolme eri tulolähdettä ennen vuotta 2020. Yksi näistä oli elinkeinotoiminta, toinen maatalous ja kolmas henkilökohtainen eli muun toiminnan tulolähde. Nykyään yhteisön, kuten osakeyhtiön tai osuuskunnan, kaikki toiminta ja tulot kuuluvat elinkeinotoiminnan tulolähteeseen ja yhteisön tulo verotetaan elinkeinoverolain mukaan. Henkilökohtainen tulolähde siis poistui. Maatalous on edelleen erillään ja se verotetaan maatilatalouden tuloverolain mukaan.

Aiempi tulolähdejako asetti haasteita erityisesti tappioiden vähentämisessä. Eräs asiakkaamme harjoittaa pääasiallisena liiketoimintanaan liikkeenjohdon konsultointia, mutta myös sijoitustoimintaa. Tämä jako vaikutti merkittävästi esimerkiksi ennakkoveroihin. Kun sijoitustoiminta oli tappiollista, syntyneitä tappioita ei voinut käyttää vähennyksenä elinkeinotoiminnan voittoihin. Verottaja oli antanut ennakkoveropäätöksensä ennen 1.1.2020, joten ilman toimia hän ei voinut hyödyntää sijoitustoiminnan tappioita verotuksessaan. Autoimme asiakasta hakemaan muutosta verotuspäätökseen, jotta hän pystyi hyödyntämään mahdollisuutta vähentää myös sijoitustoiminnan tappiot elinkeinotoiminnan verotuksessa.

Mats Hästö
Taloushallintopalvelut

Ota yhteyttä

LARS HÄSTÖ –

TEKIJÄ TALOUDEN

TERVEYSTARKASTUKSEN TAKANA

Lars on ihmisläheinen taloushallinnon ammattilainen, joka näkee firmojen haasteet kassavirran kautta. Tältä tyypiltä voit odottaa oikeita, helposti ymmärrettäviä ja juuri sinun liiketoimintaasi koskevia kysymyksiä. Larsin voit herättää jopa keskellä yötä ja saat häneltä silti selkeät vastaukset PK-yritysten yleisimpiin kassahaasteisiin. Larsia on asiakkaiden toimesta kuvailtu tyypiksi, joka osaa nähdä lukujen taakse. Katso vaikka LinkedIn-profiilin suosituksia!

Syvenny aiheeseen ja lue blogejamme!

Ennusteiden merkitys liiketoiminnalle – kassanhallinta

Jatkuvuus ja ennakoitavuus luovat varmuutta, kun taas hämärtyvät näkymät tuovat varmuuden tilalle epävarmuuden. Aloitimme loppuvuodesta 2019 yhteistyön pienen palveluita tuottavan yrityksen kanssa. Yrityksen haasteena oli todella isoksi kasvanut erääntynyt ostovelka...

Ennusteiden merkitys markkinahäiriötilanteessa

Ennusteiden merkitys markkinahäiriötilanteessa

Koronavirus on osoittanut, miten yllättäen talous ja koko elämä voivat kääntyä ylösalaisin. Talouden tilanne ja kehitys, johon luotettiin, vaihtui yhdessä yössä epävarmuuteen ja epätietoisuuteen. Tällaisessa tilanteessa Finance Business Partner on todella arvokas...