Teemme yhteistyöstä asiakasyritystemme kanssa aina liiketoiminnan ja sen kasvattamisen lähtökohdista, ja siihen perustuu myös ulkoistettu talouspäällikköpalvelumme. Läheinen työskentely yhdessä, aktiivinen kommunikaatio ja asiakkaan tavoitteiden tukeminen tuottavat tuloksia ja kasvattavat liiketoiminnan arvoa.

Profiman toiminnan lähtökohtana on aina arvon tuottaminen asiakkaalle, ja yhteistyöhön liittyy sen arvioiminen, mikäli asiakkaalla on tarve talouspäällikkö- tai tilitoimistopalveluille. Tavoitteenamme on jokaisen asiakkaan kohdalla ymmärtää tämän toimintaympäristöä sekä omalla aktiivisella toiminnalla edistää tavoitteiden saavuttamista ja menestyksellistä liiketoimintaa.

Tähän ei päästä passiivisella etätyöskentelyllä, ilma yhteistä ongelmanratkaisua, arviointia ja keskinäistä luottamusta. Siihen tarvitaan nimenomaan läheistä kommunikointia. Sen vuoksi olemme aktiivisesti mukana asiakasyritystemme hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyssä.

Pitkäaikainen yhteistyö kannattaa

Joissakin asiakasyrityksissämme pitkäaikainen yhteistyö on johtanut siihen, että osallistumme aina hallituksen kokouksiin talouspäällikön ominaisuudessa asiantuntijana ja toisissa tapauksissa jopa hallituksen puheenjohtajana.

Näin syvälle menevä yhteistyö vahvistaa ymmärrystämme omistajien, hallituksen ja johdon tavoitteista sekä tahtotilasta. Saamme samalla selvän käsityksen talousjohdon palveluihimme kohdistuvista odotuksista, mikä auttaa tarkastelemaan ja ohjaamaan toimintaamme.

Toisinaan luottamus on jo alkumetreillä niin syvä, että tällainen yhteistyö on mahdollista alusta alkaen. Tällaisessa toimintamallissa myös tilintarkastajasta muodostuu läheinen yhteistyökumppani, jonka kanssa kommunikointi on aktiivista.

Ulkoistettu talouspäällikkö toimii kuin yrityksen oma työntekijä

Toisissa asiakasyrityksissä toimintamallimme läheisenä liiketoiminnan kumppanina on näkynyt niin, että osallistumme yrityksen johtoryhmätyöskentelyyn talouspäällikön roolissa. Talouspäälliköllä on selvä asema ja vastuu, joka ei eroa siitä että hän olisi yhtiön palkkalistoilla, vaikka talouspäällikkö toimiikin osa-aikaisesti ja ulkoistettuna palveluna.

Talouspäällikön vastuulla ovat myös tilitoimistopalvelut. Niiden tuottaja voi olla asiakkaan valitsema ja pitkään käyttämä tilitoimisto tai vaihtoehtoisesti voidaan käyttää Profiman tarjoamia tilitoimistopalveluita.

Liiketoimintalähtöisen yhteistyön avaamat mahdollisuudet toimivat edellytyksenä, kun halutaan kehittää kirjanpito- ja laskentaratkaisuja sekä johtamisjärjestelmää tukemaan johdon ja omistajien tavoitteita. Näin voidaan nousta aivan uudelle tasolle verrattuna perinteiseen tilitoimistoyhteistyöhön.

Olemme bisneksen ytimessä – asiakkaan maailman ymmärtäminen on avain arvon tuottamiseen.

Torsten Hästö, Finance partner

Ota yhteyttä

LARS HÄSTÖ –

TEKIJÄ TALOUDEN

TERVEYSTARKASTUKSEN TAKANA

Lars on ihmisläheinen taloushallinnon ammattilainen, joka näkee firmojen haasteet kassavirran kautta. Tältä tyypiltä voit odottaa oikeita, helposti ymmärrettäviä ja juuri sinun liiketoimintaasi koskevia kysymyksiä. Larsin voit herättää jopa keskellä yötä ja saat häneltä silti selkeät vastaukset PK-yritysten yleisimpiin kassahaasteisiin. Larsia on asiakkaiden toimesta kuvailtu tyypiksi, joka osaa nähdä lukujen taakse. Katso vaikka LinkedIn-profiilin suosituksia!

Syvenny aiheeseen ja lue blogejamme!

Henkilökohtainen tulolähde

Henkilökohtainen tulolähde

Me autamme asiakkaitamme monenlaisissa talouden hallinnan haasteissa, kuten hakemalla tarvittaessa muutoksia verotuspäätöksiin. Henkilökohtainen tulolähde asetti aiemmin asiakkaallemme haasteita tappioiden vähentämisessä, lue alta lisää! Yhteisöjen yritystoiminnassa...

Uuden yrityksen ennakkovero 

Uuden yrityksen ennakkovero 

"Asiakkaamme perusti yrityksen ja tuli meille asiakkaaksi. Meillä on aina tiiviit asiakassuhteet ja käydään asiat läpi niin että yrittäjä tietää, miten hän toimii ja jos ei tiedä, hän voi aina kysyä. Tällä kertaa kysymyksenä oli ennakkovero. Yrittäjä oli onnellisessa...