26.3.2020

Ulkoistetut talousjohdon palvelut kasvattavat liiketoimintaa ja ymmärrystä siitä

Teemme yhteistyöstä asiakasyritystemme kanssa aina liiketoiminnan ja sen kasvattamisen lähtökohdista, ja siihen perustuu myös ulkoistettu talouspäällikköpalvelumme. Läheinen työskentely yhdessä, aktiivinen kommunikaatio ja asiakkaan tavoitteiden tukeminen tuottavat tuloksia ja kasvattavat liiketoiminnan arvoa.

Profiman toiminnan lähtökohtana on aina arvon tuottaminen asiakkaalle, ja yhteistyöhön liittyy sen arvioiminen, mikä asiakkaan tarve on talouspäällikkö- tai tilitoimistopalveluille. Tavoitteenamme on jokaisen asiakkaan kohdalla ymmärtää tämän toimintaympäristöä sekä omalla aktiivisella toiminnallamme edistää tavoitteiden saavuttamista ja menestyksellistä liiketoimintaa.

Tähän ei päästä passiivisella etätyöskentelyllä ilman läheistä kommunikointia, yhteistä ongelmanratkaisua, arviointia ja keskinäistä luottamusta. Sen vuoksi olemme aktiivisesti mukana asiakasyritystemme hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyssä.

Pitkäaikainen yhteistyö kannattaa

Joissakin asiakasyrityksissämme pitkäaikainen yhteistyö on johtanut siihen, että osallistumme aina hallituksen kokouksiin talouspäällikön ominaisuudessa asiantuntijana ja toisissa tapauksissa jopa hallituksen puheenjohtajana.

Näin syvälle menevä yhteistyö vahvistaa ymmärrystämme omistajien, hallituksen ja johdon tavoitteista sekä tahtotilasta. Saamme samalla selvän käsityksen myös talousjohdon palveluihimme kohdistuvista odotuksista, mikä auttaa tarkastelemaan ja ohjaamaan toimintaamme.

Toisinaan luottamus on jo alkumetreillä niin syvä, että tällainen yhteistyö on mahdollista alusta alkaen. Tällaisessa toimintamallissa myös tilintarkastajasta muodostuu läheinen yhteistyökumppani, ja kommunikointi välillämme on aktiivista.

Ulkoistettu talouspäällikkö toimii kuin yrityksen oma työntekijä

Toisissa asiakasyrityksissä toimintamallimme läheisenä liiketoiminnan kumppanina on näkynyt niin, että osallistumme yrityksen johtoryhmätyöskentelyyn talouspäällikön roolissa. Talouspäälliköllä on selvä asema ja vastuu, joka ei eroa siitä että hän olisi yhtiön palkkalistoilla, vaikka talouspäällikkö toimiikin osa-aikaisesti ja ulkoistettuna palveluna.

Talouspäällikön vastuulla ovat myös tilitoimistopalvelut, ja niiden tuottajana voi olla asiakkaan valitsema ja pitkään käyttämä tilitoimisto, tai vaihtoehtoisesti voidaan käyttää Profiman tarjoamia tilitoimistopalveluita.

Liiketoimintalähtöisen yhteistyön avaamia mahdollisuuksia ovat edellytykset kehittää kirjanpito- ja laskentaratkaisuja sekä johtamisjärjestelmää tukemaan johdon ja omistajien tavoitteita. Näin voidaan nousta aivan toiselle tasolle kuin perinteisessä tilitoimistoyhteistyössä.

Olemme bisneksen ytimessä – asiakkaan maailman ymmärtäminen on avain arvon tuottamiseen.

Torsten Hästö, Finance partner