26.3.2020

Hallitus- ja johtoryhmätyöskentely

Toimintamme lähtökohtana on aina arvon tuottaminen asiakkaalle riippumatta siitä, missä määrin asiakas kokee tarvitsevansa talouspäällikkö- tai tilitoimistopalveluja. Haluamme ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa sekä omalla aktiivisella toiminnallamme edistää asiakkaan tavoitteiden saavuttamista ja menestyksellistä liiketoimintaa. Tähän ei päästä passiivisella etätyöskentelyllä ilman läheistä kommunikointia, yhteistä ongelmanratkaisua, arviointia ja keskinäistä luottamusta.

Olemme aktiivisesti mukana asiakasyritystemme hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyssä

Joissakin asiakasyrityksissämme pitkäaikainen yhteistyö on johtanut siihen, että osallistumme aina hallituksen kokouksiin talouspäällikön ominaisuudessa asiantuntijana ja toisissa tapauksissa jopa hallituksen puheenjohtajana. Selvää on, että tällainen yhteistyö vahvistaa ymmärrystämme omistajien, hallituksen ja johdon tavoitteista sekä tahtotilasta. Saamme selvän käsityksen myös palveluihimme kohdistuvista odotuksista, mikä ohjaa omaa toimintaamme. Toisinaan luottamus on jo alkumetreillä niin syvä, että tällainen yhteistyö alkaa alusta alkaen. Tällaisessa toimintamallissa myös tilintarkastajasta muodostuu läheinen yhteistyökumppani ja kommunikointi on siihen suuntaan aktiivista.

Toisissa asiakasyrityksissä pyrkimyksemme toimia läheisenä business-kumppanina on johtanut siihen, että osallistumme yrityksen johtoryhmätyöskentelyyn talouspäällikön roolissa. Talouspäälliköllä on selvä rooli ja vastuu samalla tavalla kuin olisi yhtiön palkkalistoilla, vaikka talouspäällikkö toimiikin osa-aikaisesti ja ulkoistettuna palveluna. Talouspäällikön vastuulla on myös tilitoimistopalvelut ja niiden tuottajana voi olla asiakkaan valitsema ja pitkään käyttämä tilitoimisto tai vaihtoehtoisesti Profiman tarjoamat tilitoimistopalvelut.

Business-läheisen yhteistyön mahdollisuutena ovat edellytykset kehittää kirjanpito- ja laskentaratkaisuja sekä johtamisjärjestelmää tukemaan johdon ja omistajien tavoitteita. Näin voidaan nousta aivan toiselle tasolle kuin perinteisessä tilitoimistoyhteistyössä. Olemme bisneksen ytimessä – asiakkaan maailman ymmärtäminen on avain arvon tuottamiseen.

 

Torsten Hästö

Talouspäällikköpalvelut