8.4.2020

Ennusteiden merkitys markkinahäiriö­tilanteessa

Koronavirus on osoittanut, miten yllättäen talous ja koko elämä voivat kääntyä ylösalaisin. Talouden tilanne ja kehitys, johon luotettiin vaihtui yön yli epävarmuuteen ja epätietoisuuteen. Tällaisessa tilanteessa Finance Business Partner on todella arvokas apu. 

Ennusteet kuntoon

Ennusteet on perattava auki perin pohjin. Myynnin osalta on arvioitava koronaviruksen suorat vaikutukset, eli mitkä asiakkaat karsivat ostojaan reippaasti ja mitkä ovat epäsuorat vaikutukset esimerkiksi asiakkaiden tai tavarantoimittajien tuotantoketjuihin. Omat operatiiviset vaikutukset on myös arvioitava. Onko tärkeiden raaka-aineiden tai palvelujen saannissa ongelmia?

Näiden perusteella alkaa uusi tulosennuste hahmottumaan ja samalla mikä on sopeutumistarve. Tämä kaikki johtaa tärkeimpään eli kassaennusteeseen. Jos myynti vähenee reilusti ja kulut pysyvät, on kassa väkisin paineen alla. Monien asiakkaiden osalta maksuajat voivat myös oleellisesti pidentyä. Myyntiennuste antaa heti kuvan ongelman suuruudesta ja myös viitoittaa, mitä korjaavia toimenpiteitä pitäisi tehdä. Tulosennuste on välttämätön, jotta nähdään tuotot ja kulut. Kassaennuste puolestaan kertoo mahdollisen rahoitusvajeen.

Finance Business Partnerilta saa ehdotuksia ja apuja lyhytaikaisen ja pitempiaikaisen rahoitusongelman ratkaisuun. Meillä on tieto ja kokemus ELY-keskushankkeista, Business Finland -rahoitushankkeista, Finnveran rahoituksesta ja takauksesta sekä verohallinnon maksujärjestelyistä.

 

Lars Hästö

Talouspäällikköpalvelut, Taloushallintopalvelut