Yrityksen kuukausittainen raportointi ei antanut johdolle ja omistajille riittävää tietoa yrityksen tilasta. Johto ei varmuudella tiennyt kuukausittaisen eikä tulevien kuukausien tuloksen oikeellisuutta, joten raportointia lähdettiin parantamaan kehittämällä muun...