Kassavirta

Syvenny aiheeseen ja lue blogejamme!

Ennusteiden merkitys liiketoiminnalle – kassanhallinta

Jatkuvuus ja ennakoitavuus luovat varmuutta, kun taas hämärtyvät näkymät tuovat varmuuden tilalle epävarmuuden. Aloitimme loppuvuodesta 2019 yhteistyön pienen palveluita tuottavan yrityksen kanssa. Yrityksen haasteena oli todella isoksi kasvanut erääntynyt ostovelka...

Maksujärjestelyn hakeminen verottajalta

Maksujärjestelyn hakeminen verottajalta

Jotain yllättävää tapahtuu, minkä johdosta on maksettava isompi kulu. Yrittäjä sairastuu ja projektit viivästyvät. Tällöin maksujärjestely voi auttaa selviämään kassaonogelmista. Yritysten tilapäiset kassaongelmat Jos kassaongelmat ovat tilapäisiä, voidaan sopia...

Kassavirran hallinta yrityksessä

Kassavirran hallinta yrityksessä

Kassavirran hallinta on johtamisen työkalu ja kassavirta yrityksen tärkeimpiä seurantakohteita: ilman positiivista kassavirtaa tulostakin tekevä yritys voi ajautua vaikeuksiin. Lue artikkelistamme, miten autoimme asiakkaamme pois hallitsemattoman kassavirran...

Kassaennuste auttaa kassanhallinnassa

Kassaennuste auttaa kassanhallinnassa

Monissa yrityksissä ollaan huolissaan, riittääkö kassa lyhennysten ja palkkojen maksuun tai investointiin. Monissa tapauksissa myös päätös sitoutua johonkin projektiin voi laittaa kassan tiukille. Lääkkeet huoliin ja haasteisiin ovat kuitenkin samat. Tehdään...