Ennusteet

Syvenny aiheeseen ja lue blogejamme!

Ennusteiden merkitys liiketoiminnalle – kassanhallinta

Jatkuvuus ja ennakoitavuus luovat varmuutta, kun taas hämärtyvät näkymät tuovat varmuuden tilalle epävarmuuden. Aloitimme loppuvuodesta 2019 yhteistyön pienen palveluita tuottavan yrityksen kanssa. Yrityksen haasteena oli todella isoksi kasvanut erääntynyt ostovelka...

Ennusteiden merkitys markkinahäiriö(-)tilanteessa

Ennusteiden merkitys markkinahäiriö(-)tilanteessa

Koronavirus on osoittanut, miten yllättäen talous ja koko elämä voivat kääntyä ylösalaisin. Talouden tilanne ja kehitys, johon luotettiin vaihtui yön yli epävarmuuteen ja epätietoisuuteen. Tällaisessa tilanteessa Finance Business Partner on todella arvokas apu. ...

Tulos- ja kassaennuste käynnistyvälle liiketoiminnalle

Tulos- ja kassaennuste käynnistyvälle liiketoiminnalle

Tulos- ja kassaennuste on tärkeä yrityksen johtamisen työkalu, jonka käyttöön olisi hyvä perehtyä jo yrityksen perustamisvaiheessa. Sen avulla liiketoiminnan kehityssuunta on koko ajan tiedossa ja mahdollisiin tulevaisuuden haasteisiin voidaan reagoida ajoissa....

Kassaennuste auttaa kassanhallinnassa

Kassaennuste auttaa kassanhallinnassa

Monissa yrityksissä ollaan huolissaan, riittääkö kassa lyhennysten maksuun, palkkojen maksuun tai investointiin. Monissa tapauksissa myös päätös sitoutua johonkin projektiin voi laittaa kassan tiukille. Lääkkeet huoliin ja haasteisiin ovat kuitenkin samat. Tehdään...

Yritysmalli työkaluna tulevaisuuden hallintaan 

Yritysmalli työkaluna tulevaisuuden hallintaan 

Hyvin monen pienen ja keskisuuren yrityksen keskeisenä ongelmana on likviditeetin hallinta ja tulevaisuuden kassavarojen hallinta. Yöunet jäävät helposti väliin, kun lampaiden sijaan laskee kassovaroja. Yritymalli auttaa taloussuunnittelussa ja näkemään...