Profiman asiantuntemus ja työkalut tekivät toimivasta taloushallinnosta olennaisen osan vedenpuhdistusratkaisuihin erikoistuneen BioSO4:n kasvutarinaa.